Cổ Long Quần Hiệp Truyện

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Giang hồ thịnh cực tất suy, Khoái Hoạt Vương thần bí từ Quan ngoại Lâu Lan trong thời gian ngắn tàn sát võ lâm, vì muốn đoạt 10 viên "Niết Bàn Thiền Châu" có chứa "Vô Địch Thần Giám", chánh đạo võ lâm ai là người ngăn cản? Truyện đã khéo léo tập hợp các nhân vật nổi tiếng của võ thuật tiểu thuyết gia nổi tiếng Cổ Long như: Lý Tầm Hoan, Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng, Diệp Cô Thành, Tây Môn Xuy Tuyết, Yến Nam Thiên.... những tên tuổi không xa lạ với các bạn yêu thích võ hiệp. Các bạn sẽ hiểu thêm về thời niên thiếu, thời kỳ hành hiệp và xông pha giang hồ của các đại hiệp này!


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 060 4:21 pm 418 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 059 4:20 pm 420 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 058 4:20 pm 420 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 057 4:19 pm 425 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 056 4:18 pm 463 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 055 4:18 pm 438 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 054 4:17 pm 399 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 053 4:17 pm 378 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 052 4:16 pm 427 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 051 4:15 pm 426 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 050 4:11 pm 389 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 049 4:10 pm 475 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 048 4:09 pm 415 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 047 4:08 pm 422 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 046 4:08 pm 456 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 045 4:07 pm 463 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 044 4:06 pm 371 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 043 4:06 pm 421 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 042 4:05 pm 438 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 041 4:04 pm 426 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 040 4:04 pm 468 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 039 4:03 pm 420 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 038 4:02 pm 470 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 037 4:01 pm 395 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 036 4:08 pm 361 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 035 4:07 pm 508 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 034 4:05 pm 484 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 033 4:04 pm 461 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 032 4:04 pm 424 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 031 4:03 pm 365 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 030 4:02 pm 414 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 029 4:02 pm 418 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 028 4:01 pm 409 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 027 3:59 pm 412 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 026 2:58 pm 435 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 025 2:58 pm 449 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 024 2:57 pm 443 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 023 2:56 pm 408 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 022 2:56 pm 427 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 021 2:55 pm 481 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 020 2:54 pm 458 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 019 2:54 pm 414 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 018 2:53 pm 383 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 017 2:52 pm 444 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 016 2:52 pm 432 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 015 2:51 pm 398 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 014 2:50 pm 440 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 013 2:50 pm 387 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 012 2:49 pm 470 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 011 2:48 pm 439 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 010 2:47 pm 359 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 009 2:47 pm 409 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 008 2:46 pm 361 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 007 2:45 pm 316 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 006 4:58 pm 395 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 005 4:57 pm 437 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 004 4:56 pm 418 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 003 4:55 pm 425 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 002 4:54 pm 438 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 001 2:27 pm 501 lượt