Break Shot – Cao Thủ Bi Da

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Một cậu bé tên là Phi Hồng (tên thật là Oda Shinsuke) rất say mê với bi-a. Vấn đề phát sinh khi một học sinh mới được bổ nhiệm làm hội trưởng học sinh Hayagawa, đột nhiên quyết định cắt giảm kinh phí cho câu lạc bộ bi-a của cậu. Không hài lòng với điều đó, Phi Hồng muốn thuyết phục Hayagawa rằng câu lạc bộ bi-a của mình là xứng đáng để được nhận tiền hỗ trợ tiếp tục hoạt động. Cậu bé quyết định tham gia vào 2 giải vô địch quốc gia bi-a. Liệu Phi Hồng có thể bảo vệ câu lạc bộ của mình?


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 143: Đột tiến 10:49 am 562 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 142 11:38 am 467 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 141 11:38 am 468 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 140 11:38 am 438 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 139 11:37 am 471 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 138 11:37 am 379 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 137 11:37 am 374 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 136 11:37 am 459 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 135 11:37 am 435 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 134 11:37 am 440 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 133 11:37 am 434 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 132 11:37 am 298 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 131 11:36 am 436 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 130 11:36 am 456 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 129 11:36 am 395 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 128 11:36 am 434 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 127 11:36 am 439 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 126 11:36 am 457 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 125 11:36 am 369 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 124 11:36 am 442 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 123 11:36 am 342 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 122 11:36 am 363 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 121 11:36 am 470 lượt
Break Shot Chap 120 1:11 pm 433 lượt
Break Shot Chap 119 1:11 pm 441 lượt
Break Shot Chap 118 1:11 pm 447 lượt
Break Shot Chap 117 1:11 pm 441 lượt
Break Shot Chap 116 1:11 pm 476 lượt
Break Shot Chap 115 1:11 pm 443 lượt
Break Shot Chap 114 1:11 pm 466 lượt
Break Shot Chap 113 1:10 pm 458 lượt
Break Shot Chap 112 1:10 pm 344 lượt
Break Shot Chap 111 1:10 pm 444 lượt
Break Shot Chap 110 1:10 pm 383 lượt
Break Shot Chap 109 1:10 pm 451 lượt
Break Shot Chap 108 1:08 pm 430 lượt
Break Shot Chap 107 1:07 pm 362 lượt
Break Shot Chap 106 1:06 pm 510 lượt
Break Shot Chap 105 12:59 pm 423 lượt
Break Shot Chap 104 12:59 pm 435 lượt
Break Shot Chap 103 12:59 pm 443 lượt
Break Shot Chap 102 12:59 pm 462 lượt
Break Shot Chap 101 12:59 pm 331 lượt
Break Shot Chap 100 12:58 pm 443 lượt
Break Shot Chap 099 12:58 pm 415 lượt
Break Shot Chap 098 12:58 pm 450 lượt
Break Shot Chap 097 12:58 pm 426 lượt
Break Shot Chap 096 12:58 pm 442 lượt
Break Shot Chap 095 12:58 pm 339 lượt
Break Shot Chap 094 12:58 pm 412 lượt
Break Shot Chap 093 12:57 pm 374 lượt
Break Shot Chap 092 12:44 pm 449 lượt
Break Shot Chap 091 12:44 pm 434 lượt
Break Shot Chap 090 12:44 pm 439 lượt
Break Shot Chap 089 12:43 pm 367 lượt
Break Shot Chap 088 12:41 pm 460 lượt
Break Shot Chap 087 12:41 pm 453 lượt
Break Shot Chap 086 12:41 pm 369 lượt
Break Shot Chap 085 12:41 pm 480 lượt
Break Shot Chap 084 12:41 pm 433 lượt
Break Shot Chap 083 12:41 pm 421 lượt
Break Shot Chap 082 12:41 pm 398 lượt
Break Shot Chap 081 12:40 pm 456 lượt
Break Shot Chap 080 12:38 pm 375 lượt
Break Shot Chap 079 12:38 pm 436 lượt
Break Shot Chap 078 12:38 pm 347 lượt
Break Shot Chap 077 12:37 pm 426 lượt
Break Shot Chap 076 12:37 pm 327 lượt
Break Shot Chap 075 12:36 pm 455 lượt
Break Shot Chap 074 12:36 pm 366 lượt
Break Shot Chap 073 12:36 pm 433 lượt
Break Shot Chap 072 12:35 pm 436 lượt
Break Shot Chap 071 12:35 pm 455 lượt
Break Shot Chap 070 12:35 pm 415 lượt
Break Shot Chap 069 12:35 pm 464 lượt
Break Shot Chap 068 12:33 pm 412 lượt
Break Shot Chap 067 12:33 pm 353 lượt
Break Shot Chap 066 12:33 pm 465 lượt
Break Shot Chap 065 12:33 pm 452 lượt
Break Shot Chap 064 12:31 pm 380 lượt
Break Shot Chap 063 12:31 pm 489 lượt
Break Shot Chap 062 12:29 pm 440 lượt
Break Shot Chap 061 12:29 pm 364 lượt
Break Shot Chap 060 12:29 pm 465 lượt
Break Shot Chap 059 12:28 pm 361 lượt
Break Shot Chap 058 12:26 pm 398 lượt
Break Shot Chap 057 12:26 pm 447 lượt
Break Shot Chap 056 12:26 pm 440 lượt
Break Shot Chap 055 12:25 pm 436 lượt
Break Shot Chap 054 12:25 pm 353 lượt
Break Shot Chap 053 12:25 pm 428 lượt
Break Shot Chap 052 12:25 pm 468 lượt
Break Shot Chap 051 12:24 pm 311 lượt
Break Shot Chap 050 12:24 pm 469 lượt
Break Shot Chap 049 12:23 pm 449 lượt
Break Shot Chap 048 12:23 pm 452 lượt
Break Shot Chap 047 12:22 pm 475 lượt
Break Shot Chap 046 2:15 pm 434 lượt
Break Shot Chap 045 2:14 pm 453 lượt
Break Shot Chap 044 2:14 pm 457 lượt
Break Shot Chap 043 2:14 pm 426 lượt
Break Shot Chap 042 2:14 pm 373 lượt
Break Shot Chap 041 2:14 pm 352 lượt
Break Shot Chap 040 1:57 pm 466 lượt
Break Shot Chap 039 1:57 pm 465 lượt
Break Shot Chap 038 1:57 pm 434 lượt
Break Shot Chap 037 1:57 pm 346 lượt
Break Shot Chap 036 1:57 pm 428 lượt
Break Shot Chap 035 1:55 pm 457 lượt
Break Shot Chap 034 1:55 pm 348 lượt
Break Shot Chap 033 1:55 pm 337 lượt
Break Shot Chap 032 1:55 pm 410 lượt
Break Shot Chap 031 1:55 pm 382 lượt
Break Shot Chap 030 1:51 pm 388 lượt
Break Shot Chap 029 1:51 pm 483 lượt
Break Shot Chap 028 1:51 pm 428 lượt
Break Shot Chap 027 1:51 pm 410 lượt
Break Shot Chap 026 1:51 pm 442 lượt
Break Shot Chap 025 1:49 pm 415 lượt
Break Shot Chap 024 1:48 pm 321 lượt
Break Shot Chap 023 1:48 pm 441 lượt
Break Shot Chap 022 1:48 pm 427 lượt
Break Shot Chap 021 1:48 pm 428 lượt
Break Shot Chap 020 11:11 am 475 lượt
Break Shot Chap 019 11:11 am 443 lượt
Break Shot Chap 018 11:11 am 522 lượt
Break Shot Chap 017 11:11 am 461 lượt
Break Shot Chap 016 11:11 am 429 lượt
Break Shot Chap 015 11:11 am 390 lượt
Break Shot Chap 014 11:06 am 423 lượt
Break Shot Chap 013 11:06 am 432 lượt
Break Shot Chap 012 11:06 am 508 lượt
Break Shot Chap 011 11:06 am 481 lượt
Break Shot Chap 010 11:06 am 374 lượt
Break Shot Chap 009 11:06 am 425 lượt
Break Shot Chap 008 11:06 am 349 lượt
Break Shot Chap 007 11:06 am 420 lượt
Break Shot Chap 006 11:06 am 311 lượt
Break Shot Chap 005 11:06 am 414 lượt
Break Shot Chap 004 11:06 am 418 lượt
Break Shot Chap 003 11:06 am 429 lượt
Break Shot Chap 002 11:05 am 447 lượt
Break Shot Chap 001 11:05 am 467 lượt