Area no Kishi

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Nghĩ rằng mình là một thằng bất tài, Aizawa Kakeru từ bỏ giấc mơ cầu thủ để trở thành manager của đội bóng đá của trưởng. Nhưng thực chất cậu lại có một tài năng vô cùng tuyệt vời mà chỉ có Suguru - anh trai cậu đồng thời cũng là tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Nhật Bản nhận ra được. Mọi chuyện ngày càng phức tạp hơn khi Seven - một người bạn thời thơ ấu mà Kakeru đem lòng yêu mến xuất hiện...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Area no Kishi – Chapter 111 1:35 pm 337 lượt
Area no Kishi – Chapter 110 1:32 pm 374 lượt
Area no Kishi – Chapter 109 1:32 pm 360 lượt
Area no Kishi – Chapter 108 1:31 pm 312 lượt
Area no Kishi – Chapter 107 1:26 pm 394 lượt
Area no Kishi – Chapter 108 1:26 pm 424 lượt
Area no Kishi – Chapter 106 1:26 pm 330 lượt
Area no Kishi – Chapter 105 1:25 pm 393 lượt
Area no Kishi – Chapter 104 1:25 pm 367 lượt
Area no Kishi – Chapter 103 1:25 pm 362 lượt
Area no Kishi – Chapter 102 1:25 pm 423 lượt
Area no Kishi – Chapter 101 1:25 pm 381 lượt
Area no Kishi – Chapter 100 1:24 pm 315 lượt
Area no Kishi – Chapter 99 1:24 pm 432 lượt
Area no Kishi – Chapter 98.5 1:24 pm 427 lượt
Area no Kishi – Chapter 98 1:23 pm 386 lượt
Area no Kishi – Chapter 97 1:23 pm 435 lượt
Area no Kishi – Chapter 96 1:23 pm 304 lượt
Area no Kishi – Chapter 95 1:22 pm 375 lượt
Area no Kishi – Chapter 94 1:22 pm 421 lượt
Area no Kishi – Chapter 93 1:22 pm 419 lượt
Area no Kishi – Chapter 92 1:22 pm 431 lượt
Area no Kishi – Chapter 91 1:22 pm 462 lượt
Area no Kishi – Chapter 90 1:22 pm 397 lượt
Area no Kishi – Chapter 89 1:21 pm 424 lượt
Area no Kishi – Chapter 88 1:21 pm 468 lượt
Area no Kishi – Chapter 87 1:21 pm 446 lượt
Area no Kishi – Chapter 86 1:21 pm 434 lượt
Area no Kishi – Chapter 85 1:21 pm 330 lượt
Area no Kishi – Chapter 84 1:21 pm 367 lượt
Area no Kishi – Chapter 83 1:21 pm 398 lượt
Area no kishi chap 82 1:22 am 432 lượt
Area no kishi chap 81 1:22 am 416 lượt
Area no kishi chap 80 1:22 am 439 lượt
Area no kishi chap 79 1:21 am 428 lượt
Area no kishi chap 78 1:21 am 454 lượt
Area no kishi chap 77 1:21 am 382 lượt
Area no kishi chap 76 1:21 am 406 lượt
Area no kishi chap 75 1:21 am 421 lượt
Area no kishi chap 74 1:21 am 343 lượt
Area no kishi chap 73 1:20 am 397 lượt
Area no kishi chap 72 1:20 am 488 lượt
Area no kishi chap 71 1:20 am 450 lượt
Area no kishi chap 70 1:20 am 409 lượt
Area no kishi chap 69 1:20 am 452 lượt
Area no kishi chap 68 1:18 am 394 lượt
Area no kishi chap 67 1:18 am 501 lượt
Area no kishi chap 66 1:18 am 408 lượt
Area no kishi chap 65 1:18 am 443 lượt
Area no kishi chap 64 1:18 am 418 lượt
Area no kishi chap 63 1:17 am 434 lượt
Area no kishi chap 62 1:17 am 379 lượt
Area no kishi chap 61 1:17 am 431 lượt
Area no kishi chap 60 1:17 am 447 lượt
Area no kishi chap 59 1:16 am 478 lượt
Area no kishi chap 58 1:16 am 528 lượt
Area no kishi chap 57 1:15 am 360 lượt
Area no kishi chap 56 1:15 am 474 lượt
Area no kishi chap 55 1:14 am 447 lượt
Area no kishi chap 54 1:13 am 352 lượt
Area no kishi chap 53 1:13 am 461 lượt
Area no kishi chap 52 1:13 am 443 lượt
Area no kishi chap 51 1:12 am 410 lượt
Area no kishi chap 50 1:11 am 406 lượt
Area no kishi chap 49 1:11 am 382 lượt
Area no kishi chap 48 1:11 am 374 lượt
Area no kishi chap 47 1:11 am 429 lượt
Area no kishi chap 46 1:10 am 348 lượt
Area no kishi chap 45 1:10 am 458 lượt
Area no kishi chap 44 1:10 am 461 lượt
Area no kishi chap 43 1:09 am 433 lượt
Area no kishi chap 42 1:09 am 481 lượt
Area no kishi chap 41 1:09 am 398 lượt
Area no kishi chap 40 1:09 am 423 lượt
Area no kishi chap 39 1:09 am 443 lượt
Area no kishi chap 38 1:09 am 459 lượt
Area no kishi chap 37 1:08 am 392 lượt
Area no kishi chap 36 1:07 am 466 lượt
Area no kishi chap 35 1:07 am 447 lượt
Area no kishi chap 34 1:06 am 427 lượt
Area no kishi chap 33 1:06 am 431 lượt
Area no kishi chap 32 1:06 am 443 lượt
Area no kishi chap 31 1:06 am 485 lượt
Area no kishi chap 30 1:05 am 431 lượt
Area no kishi chap 29 1:05 am 460 lượt
Area no kishi chap 28 1:05 am 438 lượt
Area no kishi chap 27 1:05 am 502 lượt
Area no kishi chap 26 1:05 am 460 lượt
Area no kishi chap 25 1:05 am 479 lượt
Area no kishi chap 24 1:05 am 499 lượt
Area no kishi chap 23 1:05 am 458 lượt
Area no kishi chap 22 1:04 am 335 lượt
Area no kishi chap 21 1:04 am 499 lượt
Area no kishi chap 20 1:04 am 430 lượt
Area no kishi chap 19 1:04 am 336 lượt
Area no kishi chap 18 1:04 am 517 lượt
Area no kishi chap 17 1:03 am 380 lượt
Area no kishi chap 16 1:03 am 483 lượt
Area no kishi chap 15 1:03 am 491 lượt
Area no kishi chap 14 1:03 am 399 lượt
Area no kishi chap 13 1:03 am 442 lượt
Area no kishi chap 12 1:03 am 359 lượt
Area no kishi chap 11 1:03 am 403 lượt
Area no kishi chap 10 1:03 am 464 lượt
Area no kishi chap 9 1:03 am 464 lượt
Area no kishi chap 8 1:03 am 437 lượt
Area no Kishi – Chapter 7 1:00 am 467 lượt
Area no Kishi – Chapter 6 1:00 am 385 lượt
Area no Kishi – Chapter 5 1:00 am 594 lượt
Area no Kishi – Chapter 4 1:00 am 524 lượt
Area no Kishi – Chapter 3 12:32 pm 375 lượt
Area no Kishi – Chapter 2 12:31 pm 451 lượt
Area no Kishi – Chapter 1 12:31 pm 472 lượt