Air Gear

  • Tình trạng: Hoàn Thành.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Kể về Itsuki Minami Ikki hay gương mặt baby và Lil (and Little). cốt truyện xoay quanh việc sử dụng một thiết bị gọi là Lil Air Trecks. tiến triển lên hành trình của nhóm bão tố trên đường...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Air Gear chap 357 5:14 pm 399 lượt
Air Gear chap 356 5:12 pm 245 lượt
Air Gear chap 355 5:11 pm 251 lượt
Air Gear chap 354 5:14 pm 386 lượt
Air Gear chap 353 5:13 pm 201 lượt
Air Gear chap 352 5:12 pm 386 lượt
Air Gear chap 351 5:11 pm 233 lượt
Air Gear chap 350 5:15 pm 221 lượt
Air Gear chap 349 5:14 pm 185 lượt
Air Gear chap 348 5:13 pm 196 lượt
Air Gear chap 347 5:12 pm 199 lượt
Air Gear chap 346 5:11 pm 217 lượt
Air Gear chap 345 5:15 pm 207 lượt
Air Gear chap 344 5:14 pm 218 lượt
Air Gear chap 343 5:13 pm 167 lượt
Air Gear chap 342 5:12 pm 185 lượt
Air Gear chap 341 5:11 pm 168 lượt
Air Gear chap 340 5:15 pm 244 lượt
Air Gear chap 339 5:14 pm 195 lượt
Air Gear chap 338 5:13 pm 185 lượt
Air Gear chap 337 5:12 pm 191 lượt
Air Gear chap 336 5:11 pm 133 lượt
Air Gear chap 335 10:13 am 200 lượt
Air Gear chap 334 10:13 am 197 lượt
Air Gear chap 333 10:13 am 149 lượt
Air Gear chap 332 10:13 am 204 lượt
Air Gear chap 331 10:12 am 192 lượt
Air Gear chap 330 9:15 pm 217 lượt
Air Gear chap 329 9:14 pm 189 lượt
Air Gear chap 328 9:13 pm 197 lượt
Air Gear chap 327 9:12 pm 200 lượt
Air Gear chap 326 9:11 pm 215 lượt
Air Gear chap 325 9:15 pm 196 lượt
Air Gear chap 324 9:14 pm 219 lượt
Air Gear chap 323 9:13 pm 229 lượt
Air Gear chap 322 9:12 pm 214 lượt
Air Gear chap 321 9:11 pm 172 lượt
Air Gear chap 320 5:20 pm 218 lượt
Air Gear chap 319 5:20 pm 184 lượt
Air Gear chap 318 5:20 pm 185 lượt
Air Gear chap 317 5:19 pm 191 lượt
Air Gear chap 316 5:19 pm 163 lượt
Air Gear chap 315 3:09 pm 187 lượt
Air Gear chap 314 3:05 pm 174 lượt
Air Gear chap 313 3:03 pm 186 lượt
Air Gear chap 312 3:02 pm 186 lượt
Air Gear chap 311 3:01 pm 185 lượt
Air Gear chap 310 3:06 pm 180 lượt
Air Gear chap 309 3:05 pm 190 lượt
Air Gear chap 308 3:04 pm 175 lượt
Air Gear chap 307 3:03 pm 164 lượt
Air Gear chap 306 3:02 pm 165 lượt
Air Gear chap 305 9:04 am 211 lượt
Air Gear chap 304 9:04 am 202 lượt
Air Gear chap 303 9:04 am 219 lượt
Air Gear chap 302 9:04 am 232 lượt
Air Gear chap 301 9:04 am 184 lượt
Air Gear chap 300 3:55 pm 279 lượt
Air Gear chap 299 3:54 pm 297 lượt
Air Gear chap 298 3:54 pm 199 lượt
Air Gear chap 297 3:54 pm 203 lượt
Air Gear chap 296 3:54 pm 214 lượt
Air Gear chap 295 3:54 pm 192 lượt
Air Gear chap 294 3:54 pm 138 lượt
Air Gear chap 293 3:54 pm 143 lượt
Air Gear chap 292 3:54 pm 119 lượt
Air Gear chap 291 3:54 pm 225 lượt
Air Gear chap 290 3:54 pm 260 lượt
Air Gear chap 289 3:54 pm 218 lượt
Air Gear chap 288 3:54 pm 244 lượt
Air Gear chap 287 3:54 pm 154 lượt
Air Gear chap 286 3:54 pm 252 lượt
Air Gear chap 285 3:54 pm 230 lượt
Air Gear chap 284 3:54 pm 210 lượt
Air Gear chap 283 3:54 pm 173 lượt
Air Gear chap 282 3:54 pm 125 lượt
Air Gear chap 281 3:54 pm 258 lượt
Air Gear chap 280 11:16 am 240 lượt
Air Gear chap 279 11:16 am 186 lượt
Air Gear chap 278 11:15 am 259 lượt
Air Gear chap 277 11:15 am 168 lượt
Air Gear chap 276 11:15 am 241 lượt
Air Gear chap 275 11:15 am 250 lượt
Air Gear chap 274 11:15 am 251 lượt
Air Gear chap 273 11:15 am 243 lượt
Air Gear chap 272 11:15 am 233 lượt
Air Gear chap 271 11:15 am 249 lượt
Air Gear chap 270 11:01 am 174 lượt
Air Gear chap 269 11:01 am 241 lượt
Air Gear chap 268 11:01 am 251 lượt
Air Gear chap 267 11:01 am 237 lượt
Air Gear chap 266 11:01 am 275 lượt
Air Gear chap 265 11:01 am 228 lượt
Air Gear chap 264 11:01 am 135 lượt
Air Gear chap 263 11:01 am 172 lượt
Air Gear chap 262 11:01 am 256 lượt
Air Gear chap 261 11:01 am 252 lượt
Air Gear chap 260 10:59 am 176 lượt
Air Gear chap 259 10:59 am 229 lượt
Air Gear chap 258 10:59 am 175 lượt
Air Gear chap 257 10:59 am 250 lượt
Air Gear chap 256 10:59 am 138 lượt
Air Gear chap 255 10:59 am 247 lượt
Air Gear chap 254 10:59 am 223 lượt
Air Gear chap 253 10:56 am 168 lượt
Air Gear chap 252 10:56 am 238 lượt
Air Gear – Chapter 251 2:36 pm 308 lượt
Air Gear – Chapter 250 2:36 pm 305 lượt
Air Gear – Chapter 249 12:23 pm 354 lượt
Air Gear – Chapter 248 11:30 am 395 lượt
Air Gear – Chapter 247 11:30 am 318 lượt
Air Gear – Chapter 246 11:30 am 309 lượt
Air Gear – Chapter 245 11:30 am 304 lượt
Air Gear – Chapter 244 11:29 am 411 lượt
Air Gear – Chapter 244 11:29 am 398 lượt
Air Gear – Chapter 243 11:29 am 271 lượt
Air Gear – Chapter 242 11:29 am 432 lượt
Air Gear – Chapter 241 11:29 am 380 lượt
Air Gear – Chapter 240 11:29 am 410 lượt
Air Gear – Chapter 239 11:29 am 405 lượt
Air Gear – Chapter 238 11:29 am 371 lượt
Air Gear – Chapter 237 11:29 am 388 lượt
Air Gear – Chapter 236 11:29 am 381 lượt
Air Gear – Chapter 235 11:29 am 307 lượt
Air Gear – Chapter 234 11:29 am 372 lượt
Air Gear – Chapter 233 11:29 am 350 lượt
Air Gear – Chapter 232 11:29 am 395 lượt
Air Gear – Chapter 231 11:28 am 391 lượt
Air Gear – Chapter 230 11:28 am 413 lượt
Air Gear – Chapter 229 11:28 am 397 lượt
Air Gear – Chapter 228 11:28 am 401 lượt
Air Gear – Chapter 227 11:28 am 378 lượt
Air Gear – Chapter 226 11:28 am 399 lượt
Air Gear – Chapter 225 11:28 am 375 lượt
Air Gear – Chapter 224 11:28 am 375 lượt
Air Gear – Chapter 223 11:28 am 402 lượt
Air Gear – Chapter 222 11:28 am 411 lượt
Air Gear – Chapter 221 11:28 am 436 lượt
Air Gear – Chapter 220 11:28 am 403 lượt
Air Gear – Chapter 219 11:28 am 302 lượt
Air Gear – Chapter 218 11:28 am 391 lượt
Air Gear – Chapter 217 11:27 am 329 lượt
Air Gear – Chapter 216 11:27 am 392 lượt
Air Gear – Chapter 215 11:27 am 425 lượt
Air Gear – Chapter 214 11:24 am 303 lượt
Air Gear – Chapter 213 11:24 am 412 lượt
Air Gear – Chapter 212 11:24 am 343 lượt
Air Gear – Chapter 211 11:24 am 289 lượt
Air Gear – Chapter 210 11:23 am 257 lượt
Air Gear – Chapter 209 11:23 am 297 lượt
Air Gear – Chapter 208 11:23 am 372 lượt
Air Gear – Chapter 207 11:23 am 435 lượt
Air Gear – Chapter 206 11:23 am 406 lượt
Air Gear – Chapter 205 11:22 am 392 lượt
Air Gear – Chapter 204 11:22 am 403 lượt
Air Gear – Chapter 203 11:22 am 381 lượt
Air Gear – Chapter 202 11:21 am 431 lượt
Air Gear – Chapter 201 11:21 am 414 lượt
Air Gear – Chapter 200 11:21 am 363 lượt
Air Gear – Chapter 199 11:21 am 341 lượt
Air Gear – Chapter 198 11:21 am 392 lượt
Air Gear – Chapter 197 11:21 am 353 lượt
Air Gear – Chapter 196 11:21 am 376 lượt
Air Gear – Chapter 195 11:20 am 384 lượt
Air Gear – Chapter 194 11:20 am 393 lượt
Air Gear – Chapter 193 11:20 am 282 lượt
Air Gear – Chapter 192 11:20 am 436 lượt
Air Gear – Chapter 191 11:20 am 337 lượt
Air Gear – Chapter 190 11:20 am 356 lượt
Air Gear – Chapter 189 11:20 am 375 lượt
Air Gear – Chapter 188 11:20 am 390 lượt
Air Gear – Chapter 187 11:20 am 352 lượt
Air Gear – Chapter 186 11:20 am 323 lượt
Air Gear – Chapter 185 11:20 am 393 lượt
Air Gear – Chapter 184 11:19 am 383 lượt
Air Gear – Chapter 183 11:19 am 341 lượt
Air Gear – Chapter 182 11:19 am 369 lượt
Air Gear – Chapter 181 11:19 am 325 lượt
Air Gear – Chapter 180 11:19 am 383 lượt
Air Gear – Chapter 179 11:19 am 390 lượt
Air Gear – Chapter 178 11:19 am 403 lượt
Air Gear – Chapter 177 11:19 am 388 lượt
Air Gear – Chapter 176 11:19 am 394 lượt
Air Gear – Chapter 175 11:19 am 430 lượt
Air Gear – Chapter 174 11:19 am 430 lượt
Air Gear – Chapter 173 11:19 am 284 lượt
Air Gear – Chapter 172 11:19 am 330 lượt
Air Gear – Chapter 171 11:19 am 336 lượt
Air Gear – Chapter 170 11:18 am 384 lượt
Air Gear – Chapter 169 11:18 am 432 lượt
Air Gear – Chapter 168 11:18 am 411 lượt
Air Gear – Chapter 167 11:18 am 360 lượt
Air Gear – Chapter 166 11:18 am 278 lượt
Air Gear – Chapter 165 11:18 am 402 lượt
Air Gear – Chapter 164 11:18 am 420 lượt
Air Gear – Chapter 163 11:18 am 375 lượt
Air Gear – Chapter 162 11:17 am 395 lượt
Air Gear – Chapter 160 11:17 am 422 lượt
Air Gear – Chapter 161 11:17 am 417 lượt
Air Gear – Chapter 159 11:17 am 366 lượt
Air Gear – Chapter 158 11:17 am 421 lượt
Air Gear – Chapter 157 11:17 am 266 lượt
Air Gear – Chapter 156 11:16 am 396 lượt
Air Gear – Chapter 155 11:16 am 410 lượt
Air Gear – Chapter 154 11:16 am 380 lượt
Air Gear – Chapter 153 11:16 am 389 lượt
Air Gear – Chapter 152 11:16 am 368 lượt
Air Gear – Chapter 151 11:16 am 393 lượt
Air Gear – Chapter 150 11:16 am 370 lượt
Air Gear – Chapter 149 11:16 am 391 lượt
Air Gear – Chapter 148 11:16 am 402 lượt
Air Gear – Chapter 147 11:16 am 384 lượt
Air Gear – Chapter 146 11:16 am 295 lượt
Air Gear – Chapter 145 11:16 am 381 lượt
Air Gear – Chapter 144 11:16 am 395 lượt
Air Gear – Chapter 143 11:16 am 462 lượt
Air Gear – Chapter 142 11:15 am 425 lượt
Air Gear – Chapter 141 11:15 am 448 lượt
Air Gear – Chapter 140 11:15 am 361 lượt
Air Gear – Chapter 139 11:15 am 387 lượt
Air Gear – Chapter 138 11:15 am 450 lượt
Air Gear – Chapter 137 11:15 am 407 lượt
Air Gear – Chapter 136 11:15 am 445 lượt
Air Gear – Chapter 135 11:15 am 377 lượt
Air Gear – Chapter 134 11:15 am 389 lượt
Air Gear – Chapter 133 11:15 am 391 lượt
Air Gear – Chapter 132 11:15 am 314 lượt
Air Gear – Chapter 131 11:15 am 311 lượt
Air Gear – Chapter 130 11:15 am 436 lượt
Air Gear – Chapter 129 11:15 am 437 lượt
Air Gear – Chapter 128 11:15 am 247 lượt
Air Gear – Chapter 127 11:15 am 405 lượt
Air Gear – Chapter 126 11:15 am 380 lượt
Air Gear – Chapter 125 11:14 am 384 lượt
Air Gear – Chapter 124 11:14 am 376 lượt
Air Gear – Chapter 123 11:14 am 402 lượt
Air Gear – Chapter 122 11:14 am 367 lượt
Air Gear – Chapter 121 11:14 am 369 lượt
Air Gear – Chapter 120 2:05 pm 498 lượt
Air Gear – Chapter 119 2:05 pm 443 lượt
Air Gear – Chapter 118 2:05 pm 388 lượt
Air Gear – Chapter 117 2:05 pm 418 lượt
Air Gear – Chapter 116 2:05 pm 429 lượt
Air Gear – Chapter 115 2:05 pm 435 lượt
Air Gear – Chapter 114 2:05 pm 315 lượt
Air Gear – Chapter 113 2:05 pm 387 lượt
Air Gear – Chapter 112 2:05 pm 317 lượt
Air Gear – Chapter 111 2:04 pm 336 lượt
Air Gear – Chapter 110 2:04 pm 439 lượt
Air Gear – Chapter 109 2:04 pm 454 lượt
Air Gear – Chapter 108 2:04 pm 403 lượt
Air Gear – Chapter 107 2:04 pm 395 lượt
Air Gear – Chapter 106 2:04 pm 402 lượt
Air Gear – Chapter 105 2:04 pm 364 lượt
Air Gear – Chapter 104 2:04 pm 405 lượt
Air Gear – Chapter 103 2:04 pm 380 lượt
Air Gear – Chapter 102 2:04 pm 386 lượt
Air Gear – Chapter 101 2:04 pm 412 lượt
Air Gear – Chapter 100 1:34 pm 367 lượt
Air Gear – Chapter 99 1:34 pm 414 lượt
Air Gear – Chapter 98 1:34 pm 348 lượt
Air Gear – Chapter 97 1:34 pm 417 lượt
Air Gear – Chapter 96 1:34 pm 383 lượt
Air Gear – Chapter 95 1:34 pm 420 lượt
Air Gear – Chapter 94 1:34 pm 378 lượt
Air Gear – Chapter 93 1:33 pm 416 lượt
Air Gear – Chapter 92 1:33 pm 386 lượt
Air Gear – Chapter 91 1:33 pm 373 lượt
Air Gear – Chapter 90 1:33 pm 390 lượt
Air Gear – Chapter 89 1:33 pm 299 lượt
Air Gear – Chapter 88 1:33 pm 403 lượt
Air Gear – Chapter 87 1:33 pm 406 lượt
Air Gear – Chapter 86 1:33 pm 393 lượt
Air Gear – Chapter 85 1:33 pm 423 lượt
Air Gear – Chapter 84 1:33 pm 405 lượt
Air Gear – Chapter 83 1:33 pm 360 lượt
Air Gear – Chapter 82 1:33 pm 437 lượt
Air Gear – Chapter 81 1:33 pm 281 lượt
Air Gear – Chapter 80 1:33 pm 363 lượt
Air Gear – Chapter 79 1:32 pm 380 lượt
Air Gear – Chapter 78 1:32 pm 316 lượt
Air Gear – Chapter 77 1:32 pm 295 lượt
Air Gear – Chapter 76 1:32 pm 386 lượt
Air Gear – Chapter 75 1:32 pm 315 lượt
Air Gear – Chapter 74 1:32 pm 350 lượt
Air Gear – Chapter 73 1:32 pm 397 lượt
Air Gear – Chapter 72 1:32 pm 411 lượt
Air Gear – Chapter 71 1:32 pm 397 lượt
Air Gear – Chapter 70 1:32 pm 337 lượt
Air Gear – Chapter 69 1:32 pm 431 lượt
Air Gear – Chapter 68 1:32 pm 461 lượt
Air Gear – Chapter 67 1:32 pm 326 lượt
Air Gear – Chapter 66 1:32 pm 398 lượt
Air Gear – Chapter 65 1:32 pm 317 lượt
Air Gear – Chapter 64 1:32 pm 394 lượt
Air Gear – Chapter 63 1:31 pm 310 lượt
Air Gear – Chapter 62 1:31 pm 411 lượt
Air Gear – Chapter 61 1:31 pm 419 lượt
Air Gear – Chapter 60 1:31 pm 431 lượt
Air Gear – Chapter 59 1:31 pm 334 lượt
Air Gear – Chapter 58 1:31 pm 399 lượt
Air Gear – Chapter 57 1:31 pm 391 lượt
Air Gear – Chapter 56 1:31 pm 411 lượt
Air Gear – Chapter 55 1:31 pm 437 lượt
Air Gear – Chapter 54 1:31 pm 466 lượt
Air Gear – Chapter 53 1:31 pm 413 lượt
Air Gear – Chapter 52 1:31 pm 326 lượt
Air Gear – Chapter 51 1:31 pm 379 lượt
Air Gear – Chapter 50 1:31 pm 410 lượt
Air Gear – Chapter 49 1:31 pm 432 lượt
Air Gear – Chapter 48 1:30 pm 405 lượt
Air Gear – Chapter 47 1:30 pm 372 lượt
Air Gear – Chapter 46 1:30 pm 386 lượt
Air Gear – Chapter 45 1:30 pm 416 lượt
Air Gear – Chapter 44 1:30 pm 408 lượt
Air Gear – Chapter 43 1:30 pm 447 lượt
Air Gear – Chapter 42 1:30 pm 352 lượt
Air Gear – Chapter 41 1:30 pm 428 lượt
Air Gear – Chapter 40 1:30 pm 429 lượt
Air Gear – Chapter 39 1:30 pm 284 lượt
Air Gear – Chapter 38 1:30 pm 434 lượt
Air Gear – Chapter 37 1:30 pm 340 lượt
Air Gear – Chapter 36 1:30 pm 413 lượt
Air Gear – Chapter 35 1:30 pm 350 lượt
Air Gear – Chapter 34 1:30 pm 411 lượt
Air Gear – Chapter 33 1:30 pm 409 lượt
Air Gear – Chapter 32 1:29 pm 446 lượt
Air Gear – Chapter 31 1:29 pm 424 lượt
Air Gear – Chapter 30 1:29 pm 409 lượt
Air Gear – Chapter 29 1:29 pm 384 lượt
Air Gear – Chapter 28 1:29 pm 459 lượt
Air Gear – Chapter 27 1:29 pm 392 lượt
Air Gear – Chapter 26 1:29 pm 401 lượt
Air Gear – Chapter 25 1:29 pm 309 lượt
Air Gear – Chapter 24 1:29 pm 393 lượt
Air Gear – Chapter 23 1:29 pm 316 lượt
Air Gear – Chapter 22 1:29 pm 447 lượt
Air Gear – Chapter 21 1:29 pm 408 lượt
Air Gear – Chapter 20 1:29 pm 406 lượt
Air Gear – Chapter 19 1:29 pm 470 lượt
Air Gear – Chapter 18 1:29 pm 388 lượt
Air Gear – Chapter 17 1:28 pm 392 lượt
Air Gear – Chapter 16 1:28 pm 392 lượt
Air Gear – Chapter 15 1:27 pm 227 lượt
Air Gear – Chapter 14 1:27 pm 441 lượt
Air Gear – Chapter 13 1:26 pm 332 lượt
Air Gear – Chapter 12 1:26 pm 382 lượt
Air Gear – Chapter 11 1:26 pm 420 lượt
Air Gear – Chapter 10 1:26 pm 371 lượt
Air Gear – Chapter 9 1:26 pm 439 lượt
Air Gear – Chapter 8 1:26 pm 366 lượt
Air Gear – Chapter 7 1:26 pm 434 lượt
Air Gear – Chapter 6 1:26 pm 293 lượt
Air Gear – Chapter 5 1:26 pm 433 lượt
Air Gear – Chapter 4 1:23 pm 356 lượt
Air Gear – Chapter 3 1:23 pm 412 lượt
Air Gear – Chapter 2 1:22 pm 430 lượt
Air Gear – Chapter 1 1:22 pm 508 lượt